Družinska terapija in njene prednosti

Človeški odnosi so veliko bolj kompleksni, kot se morda zdijo na prvi pogled. To pa je še posebej opazno v vsaki družini. Zaradi narave odnosov v družini, se lahko hitro pojavijo raznolike težave. Te težave so večinoma osnovane na slabi in nezadostni komunikaciji, ki vodi do konfliktov. S tem pa se pojavijo mnoge situacije, kjer odnosi razpadejo do te mere, da jih ni več možno vzdrževati. V vsakem primeru nam lahko pomaga družinska terapija, ki je namenjena razreševanju globoko zakoreninjenih težav med člani družine.

Vsaka družina ima edinstvene probleme

Definicija družinskega življenja se je skozi stoletja spreminjala. Dejstvo pa je, da je to pomemben element vsake organizirane družbe v modernem svetu. Na odnosih temelji celotno delovanje posamezne države, ki ga poganjajo tradicionalne družinske vrednote. Je pa res, da se pri vsakem človeku pojavijo edinstvene težave, ki vodijo do težav s komunikacijo s starši, vnuki, brati, sestrami ipd. 

Cilj družinske terapije
Cilj družinske terapije je doseganje zavednih in nezavednih potreb vseh članov.

Družinska terapija nam lahko pomaga rešiti edinstvene težave, ki se pojavijo v vsaki družinski enoti. Te lahko nastanejo zaradi različnih razlogov. V večini primerov je potrebno težave reševati na nivoju posameznika. Samo zdravljenje pa poteka preko pogovora s psihoterapevtom. Ta sodeluje z vsakim posameznikom posebej, ali pa celo družino, da osami in razreši težave.

Družinska terapija pomaga zadovoljiti potrebe vseh njenih članov

Vsi človeški odnosi temeljijo na vidnih in nevidnih pravilih, ki se nahajajo v vsakem okolju ter pri vsaki osebi. Tako se formulirajo kompleksna razmerja med člani družine, ki jih je potrebno neprenehno vzdrževati. Če nekdo hote ali nehote krši ta pravila, lahko hitro pride do nezaželenih rezultatov. Tako ljudje prenehajo komunicirati med seboj. S tem pa se nevede odrečejo vzdrževanju odnosov z ljudmi v njihovem osebnem okolju.

Cilj družinske terapije je doseganje zavednih in nezavednih potreb vseh članov. Ko se te potrebe deloma ali pa v celoti dosežejo, so rezultati opazni nemudoma. Celotna družina prične delovati bolj samostojno, ter vsi njeni člani med seboj sodelujejo pri reševanju problemov. Terapija in pogovor s psihoterapevtom pa lahko pomaga pri:

  • Soočanju z nenadno izgubo družinskega člana
  • Soočanju z mentalnimi težavami enega ali več otrok, staršev, sorodnikov ipd.
  • Selitvah družine
  • Težavah med otroci
  • Boljši komunikacija med starši in otroci
  • Iskanju rešitev na občutljivo temo, ki pesti družino

Glavni namen pogovora z družinskim psihoterapevtom je iskanje rešitev

Družinski psihoterapevt je specialist na svojem področju. Njegova ali njena izobrazba temelji na razumevanju delovanja dinamike družine in njenih članov. S tem znanjem pa pomaga družini pri:

  • Reševanju in soočenju s kriznimi finančnimi ter bolezenskimi situaciji
  • Nudenje pomoči pri zdravljenju članov v primerih zlorabe substanc
  • Odpravljanje težav z jezo, zamerami, žalovanjem in stresom

Psihoterapevt bo predlagal različne pogovorne in druge vaje, ki so namenjene izboljšanju komunikacije. Obenem pa nikoli ne obsoja posameznih članov, ampak išče rešitve na težave, ki onemogočajo normalno delovanje družine.