Postopek za preselitev podjetja v Slovenijo

Ko se tuji lastniki, ustanovitelji ali zastopniki odločijo za preselitev podjetja v Slovenijo, morajo pri postopku ustanavljanja družbe in registracije poznati določene regulative, ki jih določa slovenska zakonodaja. Pri tem se določeni postopki razlikujejo, če organizacijo ustanavlja tuji lastnik ali pa podjetnik s slovenskim državljanstvom. 

Zaradi birokratskih ovir in težav pri razumevanju slovenskega jezika, je za ustanovitev družbe najbolje najeti strokovnjake, ki se ukvarjajo z registracijo tujih organizacij na slovenskih tleh. Pri tem je pomembno, da se vloge in obrazci oddajo v določenem roku in pod določenimi pogoji. Hkrati pa strokovnjaki točno vedo, na katere urade je potrebno dokumentacijo oddati. 

Katero obliko pravne osebe odpreti? 

Ko se tuji lastnik odloči za preselitev podjetja v Slovenijo mora v novi državi pri registraciji izbrati novo obliko pravne osebe. To je lahko samostojni podjetnik, družba z omejeno odgovornostjo, kapitalska družba, normiranec in drugo. Za vsako pravno gospodarsko obliko veljajo določeni pogoji pri poslovanju. Zato se je dobro vnaprej pozanimati, katera pravna oblika družbe je najbolj primerna za strukturno dejavnost novoustanovljene organizacije. 

Registracija v davčni sistem z DDV številko 

Postopek za preselitev podjetja v Slovenijo zahteva tudi obvezno vključitev v davčni sistem. Tako vsaka družba pridobi davčno številko, vendar to še ne pomeni, da je zavezana k obračunavanju davka na dodano vrednost. DDV številka v Sloveniji je obvezna za vse organizacije, ki poslujejo z drugimi državami članicami Evropske Unije. 

Četudi družba ne posluje s tujino, se lahko vključi v sistem obračunavanja davka na dodano vrednost, pri čemer pridobi možnost za računovodski odbitek davka, ko izhodni davek preseže vhodni davek. Ta možnost je dobra tudi za organizacije, ki imajo veliko osnovnih sredstev. 

Postopek za ustanovitev in registracijo družbe 

Pri ustanavljanju in registraciji slovenske organizacije je potrebno zbrati določeno dokumentacijo in potrdila, ki jih je nato potrebno predložiti institucijam in uradom, da lahko odobrijo vpisni predlog za ustanovitev. Pri registraciji samostojnega podjetnika je celoten postopek nekoliko bolj enostaven, saj velik del procesa poteka preko spletnih obrazcev z digitalnim potrdilom. 

Če tuji lastnik za preselitev podjetja v Slovenijo potrebuje pomoč pri celotnem procesu registracije v različne sisteme, se lahko obrne na specializirano družbo Protax, ki nudi strokovno pomoč pri ustanavljanju družb, zato se celoten proces odvija mnogo hitreje.